قاصدک بهاراستاد ناصر نظر
نسترن لاشایی

نسترن لاشایی

پیانو

تحصیلات
 • فارغ التحصیل هنرستان موسیقی
فعالیت موسیقیایی
 • هارمونی : فریدون ناصری ، هوشنگ استوار
 • سلفژ : شریف لطفی ، ناتالی ، محمدسعید شریفیان
 • پیانو : فریده بهبود ، گالینا مارتینونا
 • فرم موسیقی : محسن الهامیان
 • آواز :یلنا وارطانیان - فلورانس شریفیان - 2003
 • تحصیل در کنسرواتوار کومیتاس ارمنستان - 2003
فعالیت حرفه ای
 • تدریس پیانو : هنرستان پسران - کنسرواتوار تهران
 • اجرای کنسرت آواز و پیانو در کلیسای انجیلی آلمانی زبان در سال 1392-1390
 • اجرای کنسرت در کنسرواتوار ارمنستان و کنسرت های متعدد در هنرستان پسران
 • مدرس آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1390 تا کنون