عطر بهاراستاد ناصر نظر
 • اعطاى گواهينامه سازمان ارف VOSA استرالیا به ناصر نظر به پاس حضور و تلاش ايشان در شانزدهمین گردهمايى اساتيد ارف - استرالیا - ژانویه 2010
 • اعطاى گواهينامه سازمان ارف VOSA استرالیا به ناصر نظر به پاس حضور و تلاش ايشان در پانزدهمین گردهمايى اساتيد ارف - استرالیا - ژانویه 2008
 • تقديرنامه رياست كنفرانس ارف استراليا از حضور موثر ناصر نظر در گردهمايى بين المللى مربيان ارف - 2008
 • تقديرنامه رياست كنفرانس ارف استراليا از حضور موثر ناصر نظر در گردهمايى بين المللى مربيان ارف - 2008
 • تقدیر رياست سازمان جهانی ارف AOSA از ناصر نظر به پاس زحمات ايشان در گردهمايى جهاني اساتيد ارف امریکا - نوامبر 2006
 • اعطاى گواهينامه سازمان جهانی ارف AOSA به ناصر نظر به پاس تلاش ايشان در گردهمايى جهاني اساتيد ارف امریکا - نوامبر 2006
 • دريافت گواهينامه و لوح زرين آموزشگاه برتر دومين جشنواره آموزشگاههاى برتر كشور
 • تایید کيفيت سطح آموزشي از سوی مرکز گسترش آموزشهای هنری آبان 1380
 • تبريک ميلاد آقای ناصر نظر از سوی جناب آقای محمد حسين همافر رياست محترم وقت مرکز موسيقى
 • اعطاى لوح تقدير شانزدهمين جشنواره موسيقى فجر از سوى رياست وقت مركز موسيقى جناب آقاى على مرادخانى
 • اعطاى لوح تقدير شانزدهمين جشنواره موسيقى فجر از سوى رياست وقت مركز موسيقى جناب آقاى على مرادخانى
 • دريافت گواهينامه و لوح زرين آموزشگاه برترنخستين جشنواره آموزشگاههاى برتر كشور آذر 1385
 • اعطاى لوح برگزيده نوزدهمين جشنواره موسيقى فجر به آموزشگاه موسيقى پارس
 • گواهینامه کنفرانس ISME - بولنیا - ایتالیا - جولای 2010
 • گواهینامه کنفرانس ISME - تسالونیکی - یونان - جولای 2012
 • اعطای لوح تقدیر به ناصر نظر در مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا، از سوی گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل در تهران