قاصدک بهاراستاد ناصر نظر
مونا چینی چیان

مونا چینی چیان

ارف ، بازی و موسیقی

تحصیلات
  • کارشناسی موسیقی - روانشناسی
فعالیت موسیقیایی
  • ارف : محمود محقق 1372-1369
  • سه تار : طینوش بهرامی ، فریبرز عزیزی ، مسعود شعاری 1370
  • دوره های موسیقی درمانی : هاتف دوستدار 1388
  • مربیگری : آموزشگاه موسیقی پارس 1390
فعالیت حرفه ای
  • همکاری با مرکز توانبخشی از جمله انجمن حمایت از ناتوانی ذهنی
  • شرکت در جشنواره موسیقی فجر 1388
  • شرکت در کارگاه آموزشی مونته سوری 1391
  • همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس 1392