قاصدک بهاراستاد ناصر نظر
فرحناز نورمحمدی

فرحناز نورمحمدی

مشاوره و روانشناسی

تحصیلات
  • دکترای روان شناسی کودکان استثنایی
فعالیت حرفه ای
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 1376 تاکنون
  • مدرس مدعو دانشگاه تهران 1390 تاکنون
  • روانشناس کودک دانشگاه شهیدبهشتی 1376 تاکنون
  • روانشناس کودک مرکز ذهن و جسم 1390 تاکنون
  • روانشناس کودک مرکز روانشناسی دانش 1385 تاکنون
  • پژوهشگر حوزه موسیقی درمانی عصب شناختی، بازی و حرکت و موسیقی
  • همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس بعنوان مشاوره روانشناسی 1389 تاکنون