...
ندا انوش

تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۶/۲۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: مقطع دکترا روانشناسی کودکان استثنایی
تخصص : ویلن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


ویلن: دکتر زاهدی - رضا عالمی ( ۱۳۶۸-۱۳۶۹)
کُر و سلفژ: کامبیز آریایی‌نژاد (۱۳۷۸)

پیشینه حرفه ای:


- عضو گروه موسیقی نوجوانان به رهبری کامبیز آریایی نژاد (۱۳۷۸)
- عضو انجمن کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان به سرپرستی دکتر عشایری
- تدریس خصوصی ویلن کلاسیک به کودکان و نوجوانان
- تدریس ارف به کودکان
- اجرای کنسرت و سخنرانی های مختلف - آموزش موسیقی و موسیقی درمانی به کودکان استثنایی در کلینیک توانبخشی همراه دکتر کریمی و عشایری
- همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس در زمینه آموزش و مشاوره (از ۱۳۹۷)