...
محمد ذبیحیان

تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۱/۹
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس ارشد تئاتر از دانشکده هنر و معماری
تخصص : درامز
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


درامز : آشور ظفر مرادیان (1394)
عضو انجمن صنفی موسیقی ایران و F.I.M فرانسه
عضو انجمن نوازندگان درامز ایران
عضو هیآت مدیره انمن ساز های کوبه ای ایران

ورکشاپ ها :


یاست نیکل (2018)
یاست نیکل (2015)
مانی فون بوهر (2016)
جوجو مایر (2016)
حکیم لودین (2016)
اندی روده (2015)

پیشینه حرفه ای:


تجارب آهنگ سازی و نوازندگی :
سرپرست گروه راک شنیدی (1391 تا کنون )
گروه کاکو بند ( 1395)
گروه مارچینک کاوه یغمایی (1397)
گروه ایدین جودی (1397)

تجارب به عنوان تکنسین درامز :


گروه مازیار فلاحی (1394 تا کنون )
گروه سیروان خسروی (1393)
گروه کاوه آفاق (1397 تا کنون)
ثبت شده در کمپانی های پرل درامز و پایست سیمبال به عنوان تکنسین
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۹۸)