...
المیرا امیری

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۱۰/۱۶
محل تولد: یزد
تحصیلات: کارشناسی
تخصص : ویولن - فلوت ریکوردر
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • - ارف و فلوت ریکوردر : ناصر نظر (۱۳۷۷-۱۳۸۲)
  • - ارف پیشرفته : ناصر نظر (۱۳۷۹-۱۳۸۲)
  • - فلوت ریکوردر آلتو : ناصر نظر (۱۳۷۹-۱۳۸۲)
  • - ویولن : استاد زندیان (۱۳۷۸-۱۳۸۰) - ابراهیم لطفی (۱۳۸۰-۱۳۸۸)

پیشینه حرفه ای:

  • - حضور مستمر در جشنواره های موسیقی فجر به همراه ارکستر موسیقی پارس به عنوان نوازنده ویولن و فلوت ریکوردر (۱۳۸۰ تا کنون)
  • - حضور مستمر در روز جهانی کودک به همراه ارکستر موسیقی پارس به عنوان نوازنده ویولن و فلوت ریکوردر (۱۳۸۱ تا کنون)
  • - حضور در جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر به همراه ارکستر ریکوردر پارس (۱۳۹۳ تا کنون)
  • - حضور در کنسرت های سالانه ارکستر سفارت اتریش به عنوان نوازنده ویولن (۱۳۹۱ ۱۳۸۹)