...
ژیلا درگاهی

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۴/۲۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد تدریس موسیقی از آلمان Diploma Musik Padagogik
تخصص : پیانو - گیتار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  تحصیل در رشته ی پداگوژی موسیقی در دانشگاه (آلمان) 1360-1363 - Justis Liebig Universitat
  تحصیل در رشته ی تدریس موسیقی در کنسرواتوار Peter-Cornelius Konservatorium - 1364-1370
  نائل به گرفتن مدرک از کنسرواتوار با مجوز رسمی تدریس از وزارت فرهنگ و هنر آلمان 1370
  پایان نامه : مقایسه قطعات پیانو ساخته شده برای شعر Erlkonig
  1374- 1378 تحصیل در رشته ی علم موسیقی دانشگاه Johannes Gutenberg Universitat

مستر کلاس :


  روش تدریس موسیقی یاماها برای کودکان 4 تا 6 ساله
  روش آموزش پیش دبستانی : کودالی
  سمینار روش اجرای قطعات و بیان درست موسیقایی از طرف اداره ی فرهنگ موسیقی آلمان در Rheinland Pfalz
  اجرای کنسرتهای متعدد در آلمان
  آخرین اجرا در زمستان 1370 تالار شهر مانیس (با قطعاتی از باخ - هایدن - شوپن و کودالی )
  امتحان نوازندگی

پیشینه حرفه ای:


  آلمان : تدریس در مدرسه ی فرانکفورت - ماینس 1370- 1378
  بازگشت به ایران - تدریس در مدرسه سفارت آلمان - تهران 1380
  اجرای پیانو و همراهی کر سفارت انگلیس - در محل سفارت انگلیس - زمستان 1380
  آموزش پیانو - موسیقی پارس - از سال 1381
  ترجمه ی کتاب فلوت سحرآمیز با قطعات تنظیم شده برای پیانو - 1385

...