...
زهرا ساجدی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۱/۷
محل تولد: شیراز
تحصیلات: کارشناسی ارشد نوازندگی
تخصص : ویلنسل
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  - ویلنسل :
  - مجید اسماعیلی (۱۳۸۳)
  - کریم قربانی (۱۳۸۴ تا کنون)

پیشینه حرفه ای:


  - همکاری با ارکستر سنفونیک تهران به رهبری علی رهبری (۱۳۹۵)، شهرداد روحانی (۱۳۹۴-۹۵)
  - همکاری با ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری استاد فخرالدینی (۱۳۹۵)
  - همکاری با ارکستر سنفونیک البرز به رهبری لوریس چکناواریان (۱۳۹۵-۹۶)
  - همکاری با ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران (۱۳۹۶)
  - همکاری با ارکستر سنفونیک صدا و سیما (از ۱۳۹۰ تا کنون)
  - شرکت در جشنواره موسیقی فجر (۱۳۹۰- ۱۳۹۴- - ۱۳۹۶)
  - همکاری با ارکستر شهر تهران به رهبری اسماعیل تهرانی (۱۳۹۶)
  - همکاری در چندین کنسرت به رهبری و سرپرستی ناصر چشم آذر و مجید انتظامی
  - همکاری با ارکسترهای بانوان در تهران و شیراز
  - عضویت در خانه موسیقی
  - همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۹۷)