...
تسنیم لطفی

تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱/۱۸
محل تولد: تهران
تحصیلات: پیش دانشگاهی
تخصص : سنتور، تمبک، ویولنسل
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  ارف: آموزشگاه موسیقی پارس (1385)
  سنتور : سوفیا کتابی (1387)
  تمبک : بهزاد میرزایی (1390)
  ویولنسل : سوگل شیری (1395)

پیشینه حرفه ای:


  حضور در جشنواره ی موسیقی جوان
  اجرا با ارکستر های داخلی و خارجی آموزشگاه موسیقی پارس
  همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس