...
ترانه قاسم شیرازی

تاریخ تولد: ۱۳۶۵/۱/۲۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس مدیریت صنعتی
تخصص : ویلن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • دوره ارف : فرزاد حكيم رابط 1373
  • مربيگري ارف : ناصر نظر 1385
  • ويلن : امير مشعري ، پيام گرايلي ، ابراهيم لطفي ، از 1374
  • پيانو : نازنين شفائي 1387
  • سلفژ : حميدرضا شميراني 1386

مستر کلاس :

  • ارف : آندريا سن جورجيو و اندريا استرتگ ، آموزشگاه موسيقي پارس 1387

پیشینه حرفه ای:

  • نوازنده ويلن در اركستر پارس
  • مدرس آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1384

...