...
سوده حضوری طریقه

تاریخ تولد: 30/1/1376
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی مدیریت صنعتی و دانشجوی نوازندگی موسیقی کلاسیک دانشگاه علمی کاربردی
تخصص : پیانو
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


فراگیری دروس پیانو در محضر اساتید مهرداد مرادی, بصیر فقیه نصیری, محمدرضا امیر قاسمی
هارمونی مهران روحانی
مبانی موسیقی ایرانی سلمان سالک
مبانی موسیقی معاصر محسن نورانی
فرم شناسی و سازشناسی علی توکلی
شرکت در کارگاه تخصصی موسیقی در دانشگاه تهران
شرکت در دوره تربیت معلم آموزش موسیقی زیر نظر اساتید دانشگاه هنر زوریخ

پیشینه حرفه ای:


اجرای رسیتال در فرهنگسرای نیاوران و ارسباران
همراهی و همکاری با ارکستر طریقت به عنوان آکومپانیست
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس 1400