...
سهیلا طاهری

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۹/۱۶
محل تولد: سنندج
تحصیلات: کارشناس ارشد روان سنجی
تخصص : -
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف اصفهان - کارشناسی ارشد روان سنجی از دانشگاه آزاد تهران شمال
دارای گواهینامه در رشته مدرس مهارت های زندگی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
مدرس و مشاور در کانون هموفیلی ایران
مدرس آموزش خانواده در گروه صنعتی مپنا
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضو انجمن اولیا و مربیان مناطق 1 و 2 آموزش و پرورش تهران
فعالیت در سازمان ها و موسسات مردم نهاد
مدرس رفتار با کودک به مربیان مهد کودک ها آموزشگاه های زبان وسایر مراکز مرتبط
آموزش و شرکت در سمینارهای عصب پژوهی ، شناخت و رفتار ، در مکان های مختلف
مشاور آموزشگاه پارس ازسال 1391

پیشینه حرفه ای: