...
سیندخت بابایی

تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۷/۷
محل تولد: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکترای دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص : ویلن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • ارف : ناصر نظر 1378-1376
  • ویلن : امیر مشعری ، بردیا کیارس از سال 1378
  • دوره مربیگری : آموزشگاه موسیقی پارس 1392
  • پرکاشن : سعید صارمی 1393

پیشینه حرفه ای:

  • عضو گروه کر پارس 1380-1378
  • عضو ارکستر پارس از سال 1380
  • شرکت در جشنواره موسیقی فجر و مراسم روز جهانی کودک به همراه ارکستر و کر پارس به رهبری ناصر نظر از سال 1378
  • عضو ارکستر مجلسی شرق 1393
  • شرکت در جشنواره کلاسیک تا معاصر به همراه ارکستر مجلسی شرق به رهبری مهرداد تیموری
  • همکاری با آموزشگاه پارس ازسال 93