...
شیوا گلشنی

تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۶/۲۸
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق دیپلم موسیقی
تخصص : تار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

 • مربیگری ارف : ناصر نظر
 • تار : اتابک الیاسی ، علی بدخشان
 • سلفژ : حمید رضا شمیرانی ، محسن الهامیان
 • مربی آواز : هاسمیک کاراپتیان
 • فلوت : رضا عسگرزاده
 • هارمونی : شاهرخ خواجه نوری ، محسن الهامیان
 • تنبک : بهزاد میرزایی
 • خلاقیت نمایشی : محمد عاقبتی ، علی پاکدست ، مریم اقبالی

مستر کلاس :

 • آواز: jasman martavel – pieghive-vahagn
 • ارف : پروفسور بایدینگر
 • ارف : اندریا سن جورجیو واندریا استرتگ
 • تنبک و دف : علیرضا پیروزنیا ، بهزاد میرزایی

پیشینه حرفه ای:

 • کنسرت های متعدد تالار وحدت به رهبری ناصر نظر 1377
 • تدریس کر آموزشگاه موسیقی پارس 1384 تاکنون
 • تدریس فلوت پیشرفته آموزشگاه موسیقی پارس 1384
 • خواننده کر فیلارمونیک ایران 1386 تاکنون
 • خواننده ونوازنده دف گروه کوبه ای کّلک ، حرکت نو
 • عضو کر نوجوانان پارس به رهبری لرتا دسترنج
 • عضویت گروه کر جوانان پارس به رهبری تیکران سوکیازیان
 • کنسرت های متعدد تالار وحدت ، رودکی ، ارمنستان
 • کر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد 1386
 • کنسرتهای متعدد گروه کوبه ای گلک و حرکت به رهبری احسان تارخ و علیرضا پیروزنیا در فرهنگسرای ارسباران ، تالار رودکی 1381 - 1387
 • تدریس ارف آموزشگاه موسیقی پارس 1381

...