...
سما عبد خوشخو

تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۲/۱۳
محل تولد: بندر انزلی
تحصیلات: کارشناس موسیقی
تخصص : پیانو - فلوت کلیددار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

 • پیانو : رضا طاهری (از ۱۳۸۷)
 • فلوت کلیددار : محمد علی لقاء (۱۳۹۱)، مونا طاهریان (از ۱۳۹۴)
 • سلفژ و تئوری و فیزیک صوت : فرشاد شیخی (۱۳۹۱)
 • هارمونی : وارطان ساهاکیان ( ۱۳۹۲)
 • فرم،آنالیز و کنتریوان : احمد آرمان نوروزی (۱۳۹۳)
 • سازشناسی و ارکستراسیون : محمد سریر (۱۳۹۳)
 • پرکاشن : سعید صارمی ( ۱۳۹۴)
 • مربیگری ارف : آموزشگاه موسیقی پارس (تابستان ۱۳۹۳)

مستر کلاس ها :

 • گئورگی ساراجیان : پیانو، آموزشگاه موسیقی پارس (1395) پدرو اسپی سانچز : ساخت ساز و قصه، موسسه ی هنری الف (1395)
 • آذین موحد: الکساندر سیستم (1394) تئاتر خلاق: موسسه ی هنری میدیا (1391)
 • روانشناسی: خانم دکتر نورمحمدی، آموزشگاه موسیقی پارس (1395)

پیشینه حرفه ای:

 • مربی ارف در آموزشگاه موسیقی پارس ( از ۱۳۹۵)
 • مربی کلاس های مادر و کودک در آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۹۶)
 • مربی کارگاه های Messy play برای مادر و کودک (۱۳۹۵)
 • همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (از ۱۳۹۳)