...
سحر یوسفی

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۴/۲۹
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم
تخصص : ویلنسل
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • مربيگري ارف : ناصر نظر
  • سه تار : اتابک الیاسی 1377
  • تئوری و سلفژ : حمید رضا شمیرانی 1378
  • ویلنسل : کریم قربانی 1379
  • آواز کلاسیک : شهلا میلانی 1379

پیشینه حرفه ای:

  • عضو کر ارکستر سمفونیک 1379-1383
  • مدرس آموزشگاه موسیقی پارس 1378

...