...
صبا عبدی

تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۱/۱۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی
تخصص : ویلن - ویولا
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • ارف و فلوت پیشرفته: آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۷۸-۱۳۸۰)
  • کر: گلناز شهباززاده . شهرزاد بهشتیان . بهروز بختیاری . بهرنگ شگرفکار . علیرضا شفقی نژاد (۱۳۸۰-۱۳۹۰)
  • انجمن فرهنگی ایران - اتریش (OKF)
  • ویلن: امیر مشعری (۱۳۸۲)
  • ویولا: آتنا زنگنه (۱۳۹۱)

پیشینه حرفه ای:

  • - شرکت در کنسرت های روز جهانی کودک و دهه فجر همراه با آموزشگاه موسیقی پارس از ۱۳۸۱
  • - شرکت در کنسرت های جشنواره کلاسیک تا معاصر
  • - عضو ارکسر مجلسی شرق به رهبری مهرداد تیموری
  • - همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس از ۱۳۸۹