...
روشنک کی منش

تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۳/۲۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس ارشد طراحی صنعتی
تخصص : آواز - کمانچه - پیانو
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  فراگیری تئوری موسیقی، سلفژ و آواز گروهی نزد استاد شفقی نژاد
  آواز مقدماتی نزد استاد محمد نوری
  آواز کلاسیک نزد شاکر آقامال
  شرکت در مستر کلاس های آواز اساتید ماریو تقدسی و توماس کاپلین
  عضو گروه کر فیلارمونیک ایران و گروه آوازی تهران و کر فرهنگی شهر تهران و گروه های دیگر طی ۱۰ سال گذشته
  اجرای کنسرت های متعدد با هنرمندانی همچون همایون شجریان و علیرضا قربانی و شرکت در آلبوم های ایشان
  اجرای کنسرت و شرکت در رقابت گروه های کر در کشورهای مختلف و کسب مدال طلا و نقره به همراه گروه آوازی تهران

پیشینه حرفه ای:


  ترجمه کتاب آموزشی singing fot stars نوشته Soth Riggs (در دست انتشار)
  مربی کر آموزش و پرورش منطقه یک تهران و کسب مقام اول استان تهران