علی عرشی ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
رومینا حسنی

تاریخ تولد: 1373/03/21
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی موسیقی
تخصص : ویولا ، فلوت ریکوردر
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


    ارف : احسان خطیبی ، مهرداد تیموری ، فرزان فرنیا ، حسین پیشکار
    ویولن : احسان خطیبی، مونا پیشکار ، آتنا زنگنه
    ویولا : آتنا زنگنه ، بابک کوهستانی
    فلوت ریکوردر : مهرداد تیموری ، فرهود بیگلربیگی

پیشینه حرفه ای:


شرکت در مستر کلاس رهبری شهرداد روحانی 1395
شرکت در مستر کلاس ویولا اتیلا الدمیر ( المان ) ۱۳۹۸
شرکت در مستر کلاس اواز توماس کاپلین 13۹4
هارمونی : وارطان ساهاکیان
کنترپوان : آرمان نوروزی
ارکستر ریکوردر پارس از سال ۱۳۸۶ عضویت در
عضویت در ارکستر مجلسی شرق به عنوان نوازنده ویولا
عضویت در ارکستر زهی و گروه کر پارس
عضویت در گروه کر فیلارمونیک به رهبری علیرضا شفقی نژاد 13۹5- 13۹4
عضویت در گروه کر‌ تنال به رهبری میلاد عمرانلو 13۹5-13۹4
عضویت در کوارتت ریکوردر تهران به سرپرستی فرهود بیگلربیگی از سال 13۹۵
نوازنده ویولا در آلبوم گرند کنسرتو اثر علیرضا مشایخی
شرکت در جشنواره روز جهانی کودک ارکستر پارس به رهبری ناصرنظر از سال 1393
barcensis اجرا با تریوی ریکوردر تهران به عنوان ‌نوازنده ی ریکوردر در جشنواره موسیقی
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس 1393