رضا عسکرزاده ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
رضا عسکرزاده

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۵/۲۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس اقتصاد نظری
تخصص : فلوت ریکوردر
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


پیانو : المیرا آزاد ، مهران روحانی 1363-1352
هارمونی و سلفژ : مصطفی پورتراب 1365
فلوت ریکوردر : پیر بررانیو ، پیرهامون 1379-1378
فلوت ریکوردر : دودوک ، وازگن مارکاریان 1383-1382

پیشینه حرفه ای:


ارکستر آریا موزیکا 1380-1376
تدريس پیانو ، فلوت ، سلفژ 1366
خواننده باس و عضو کر ارکستر سمفونیک تهران 1380-1369
نشر آلبوم محتشم ، تصنیف قطعه خرما 1389
نوازنده ریکوردر ، پرکاشن ، درامز کنسرت های متعدد تهران
خواننده و عضو گروه نور باریتون 1380 ، ( فیلم نورشبکه Arte )
مدرس فلوت آموزشگاه موسیقی پارس


آموزشگاه موسیقی پارس