...
نسترن لاشایی

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۷/۸
محل تولد: تهران
تحصیلات: فارغ التحصیل هنرستان موسیقی
تخصص : پیانو
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  هارمونی : فریدون ناصری ، هوشنگ استوار
  سلفژ : شریف لطفی ، ناتالی ، محمدسعید شریفیان
  پیانو : فریده بهبود ، گالینا مارتینونا
  فرم موسیقی : محسن الهامیان
  آواز :یلنا وارطانیان - فلورانس شریفیان - 2003
  تحصیل در کنسرواتوار کومیتاس ارمنستان - 2003

پیشینه حرفه ای:


  تدریس پیانو : هنرستان پسران - کنسرواتوار تهران
  اجرای کنسرت آواز و پیانو در کلیسای انجیلی آلمانی زبان در سال 1392-1390
  اجرای کنسرت در کنسرواتوار ارمنستان و کنسرت های متعدد در هنرستان پسران
  مدرس آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1390 تا کنون

...