...
مونا چینی چیان

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۱/۱۷
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی موسیقی - روانشناسی
تخصص : سه تار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • ارف : محمود محقق 1372-1369 سه تار : طینوش بهرامی ، فریبرز عزیزی ، مسعود شعاری 1370 دوره های موسیقی درمانی : هاتف دوستدار 1388 مربیگری : آموزشگاه موسیقی پارس 1390

پیشینه حرفه ای:

  • همکاری با مرکز توانبخشی از جمله انجمن حمایت از ناتوانی ذهنی شرکت در جشنواره موسیقی فجر 1388 شرکت در کارگاه آموزشی مونته سوری 1391 همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس 1392