...
مهدی امینی

تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۸/۲۹
محل تولد: زنجان
تحصیلات: کارشناس کشاورزی
تخصص : -
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • آواز مقدماتی و سلفژ نزد علیرضا شفقی نژاد
  • آواز کلاسیک نزد استاد محمد نوری به مدت 5 سال
  • حضور در مستر کلاس آواز کشور آلمان (پروفسور بست لاین ) اتریش (ویجی اوپاتهایا) ارمنستان ( واهاگن هونتس و آرن آوتیان )

پیشینه حرفه ای:

  • عضو گروه کر فیلارمونیک ایران از سال 1382 تاکنون و سولیست گروه از سال 1384
  • همکاری با گروه موسیقی پارس از سال 1390 به عنوان سولیست در اپرای مانی و مانا اثر استاد دهلوی و اپرت برکه حیوانات اثر ناصر نظر
  • اجرای قطعات : مس گنجشکها، تاجگذاری و گریت مس اثر موتزارت، استابات ماتر دورژاک، استابات ماتر شوبرت، مس سل ماژور شوبرت، قطعات محلی به عنوان سولیست، کانتات شماره 4 باخ