امیرحسین مختاری ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
مرضیه ني زن

تاریخ تولد: ۳۰/۰۶/۱۳۶۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی موسیقی
تخصص : گیتار کلاسیک
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


آغاز فراگيري نوازندگي گيتار نزد آقاي تارپینیان ۱۳۷۶
فراگيري تئوری موسیقی و هارمونی نزد فرهاد فخرالدینی ۱۳۷۹
ورود به کنسرواتوار تهران در رشته نوازندگي ویولنسل نزد محسن تویسرکانی ۱۳۸4-۱۳۸7
ورود به کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان در رشته نوازندگي گيتار كلاسيك در محضر پروفسور هاكوپ جاغاسپانيان و نونه بادليان ۱۳۸۷
آموزش ویولنسل نزد پروفسور مِدِآ آبراهامیان ۱۳۸۷
اخذ مدرك كارشناسي موسيقي کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان ۱۳۹۲
شرکت و اجرا در مستر کلاس هاي اِدِن اِستِل در ارمنستان ۱۳۹۲ـ ۱۳۸۹
شرکت در مستر کلاس خانم دکتر لیلی افشار در تهران ۱۳۹۵

پیشینه حرفه ای:


اجرای کنسرت گروهی به عنوان نوازنده گیتار در سالن فرهنگسرای ابن سینا1380
اجرا در ارکستر کنسرواتوار تهران به رهبری سرژیک میرزاییان به عنوان نوازنده ویولنسل ۱۳۸۷
اجرای سولو گیتار کلاسیک در سالن کامرائين شهر ایروان ارمنستان۱۳۹۱
اجراهای متعدد در آنسامبل گیتار کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان ۱۳92-۱۳88
تدریس گیتار در مدارس و مراکز آموزش موسیقی تهران از ۱۳۸۱ تا اکنون
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس1400