...
ماریا غفاری

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۲/۳
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
تخصص : پیانو
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • مربیگری ارف : ناصر نظر
  • پیانو : عباس خوشدل
  • آواز کلاسیک : هاسمیک کاراپتیان
  • فراگیری سیستم های تنفس و تکنیک آواز : یاسمین وبیف (فرانسه)

پیشینه حرفه ای:

  • عضو کر آموزشگاه موسیقی پارس 1383
  • عضو کر آموزشگاه موسیقی پارس 1383
  • عضو کر فیلارمونیک ایران 1388
  • اجرای کنسرت به عنوان سولو آواز - سفارت هلند
  • مدرس ارف آموزشگاه موسیقی پارس 1384