...
ماهنوش صالحی

تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۷/۲۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی
تخصص : سنتور
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


سنتور : مینا افتاده ، سیامک آقایی ، مهیار طریحی و پشنگ کامکار
آواز : هاله سیفی زاده
عود : محمدرضا ابراهیمی
تئوری موسیقی : مهربانو توفیق
سلفژ : ویدا نهرودی
مستر کلاس : اردوان کامکار ، سیامک آقایی

پیشینه حرفه ای:


همکاری با گروه نهضت به سرپرستی جهانشاه صارمی
کنسرت بزرگداشت علینقی وزیری به سرپرستی جهانشاه صارمی
ضبط آلبوم گفت و گو به سرپرستی مینا افتاده
همخوانی در سی دی های موسیقی کودکان
عضو گروه فرود به سرپرستی احسان ذبیحی فر
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس از سال ۱۳۹۶