...
مهناز جعفری

تاریخ تولد: ۱۳۷۱/۱/۲۲
محل تولد: تهران
تحصیلات: فارغ التحصیل هارپ از کالج سلطنتی انگلستان (ABRSM)
تخصص : هارپ
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


    - شروع آموزش ساز هارپ : فتانه شاهین (۱۳۸۹)
    - شرکت در مستر کلاس های مختلف در ایتالیا و فرانسه (۱۳۹۰-۱۳۹۶)
    - شرکت در جشنواره ی موسیقی فجر (۱۳۹۰-۱۳۹۳-۱۳۹۴)

پیشینه حرفه ای:

    همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس - 1392