...
کیانا فاطمی فر

تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۴/۱۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی موسیقی دانشگاه پردیس تهران
تخصص : فلوت
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

 • پیانو: نازفر حجی، نازنین میرخانی، مهناز شادی پور (1383)
 • فلوت: آذین موحد . ناصر رحیمی، مجید سینکی (1386)
 • سلفژ : سیاوش روشن، سهراب کاشف (1386)
 • هارمونی : کیاوش صاحب نسق، امین هنرمند (1389)
 • آواز کلاسیک: شهلا میلانی (1389 - 1392)
 • مربیگری : آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۹۳)
 • پرکاشن : سعید صارمی (1394)
 • مسترکلاس فلوت: مارلیس گاگل(1392)، ژولی برانه ژایی ( 1395)،کوشیار شاهرودی (1391)
 • سعید تقدسی ( 1395-1394 )، فیروزه نوایی (1393)، مهرداد غلامی (1394)

پیشینه حرفه ای:

 • نوازنده ارکستر رسانه هنر به رهبری پدرام طاهریان (1390)
 • اجرای تکنوازی با ارکستر سمفونیک رسانه هنر (۱۳۹۱)
 • همکاری با ارکستر کامه را تا به رهبری کیوان میرهادی (1391)
 • همکاری با ارکستر سمفونیک آیسو (OKF) به رهبری کریستین شولتز و مازیار یونسی (1392)
 • اجرا در آخرین نشست هنرمندان خانه موسیقی (۱۳۹۳)
 • نوازنده ارکستر کر فلوت تهران به رهبری سعید تقدسی (۱۳۹۴)
 • همکاری با ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و سعید علیجانی (1394)
 • همکاری با ارکستر دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف (1395)
 • برگزاری کارگاه کودک و نوجوان در سمینار فلوت (۱۳۹۵)
 • همکاری با گروه ارکستر مجلسی موسیقی شرق به رهبری مهرداد تیموری (1395)
 • همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (از ۱۳۹۳)