...
کاوه فصیحی ذاکری

تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۱۲/۳
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس ارشد تئاتر از دانشکده هنر و معماری
تخصص : درامز
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


مربيگري ارف : ناصر نظر
پيانو : پلوس خفري ، مصطفي كمال پورتراب 1376
دف و تنبك : امير مقرب صمدي 1386 - 1380
درامز : عين الله كيوان شكوه - امين طاهري 1389 - 1383

پیشینه حرفه ای:


نوازنده دف گروه كوبه اي پارس و گروه دردانه
نوازنده درامز گروه هيوا - نگاه - پارس
نوازنده درامز کروه موسیقی پاپ یاران
مدرس آموزشگاه موسيقي پارس 1389 تا کنون

...