...
کامران غبرایی

تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۱۱/۱۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی
تخصص : فلوت
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  - ارف : ناصر نظر
  - ساز: فلوت کلیددار : مجید سینکی.
  - شرکت در کنسرت های گروه موسیقی پارس و جشنواره های فجر.
  - نوشتن مقالات متعدد در نشریات و ترجمه کتابهای "تاریخ موسیقی غرب"از انتشارات نورتن (نشر نیکا)،"ساز آرایی"(مجموعه مقالات ، انتشارات هم آواز) ،
  "یادداشت هایی درباره ی نظریه و رهیافت ارف – شول ورک"(زیرچاپ)ومقالاتی درباره ی نوازندگی سازهای مختلف.
  - نگارش مقاله هایی درباره ی فلسفه ی موسیقی و تالیف چند جستار درباره ی فلسفه ی رابین کالینگ وود.
  - پژوهش در زمینه های مختلف موسیقی.

پیشینه حرفه ای:


  فعالیت در زمینه برنامه نویسی و همکاری با شرکت رنگانور
  فعالیت روزنامه نگاری با چندین نشریه
  ترجمه های پراکنده برای نشریه پیام یونسکو بین سال های 83 تا 85