...
هاله سیفی زاده

تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۲/۲۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: دانشجوی موسیقی
تخصص : آواز
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • آواز : معصومه مهرعلی
  • تنبک : مهدی اصفهانی

پیشینه حرفه ای:

  • کنسرت با گروه سرمد ، 85-84-1383
  • کنسرت با گروه ژوان ، 1388
  • کنسرت با گروه های مختلف در داخل و خارج از کشور