...
گلنوش صالحی

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۵/۲
محل تولد: تهران
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی نوازندگی تار دانشگاه هنر تهران
تخصص : تار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

 • فارغ التحصيل هنرستان موسيقى تهران
 • كارشناسى نوازندگى تار از دانشگاه هنر
 • هنرآموخته نزدِ صهبا مطلبى ،پيام جهانمانى، محمدرضا ابراهيمى ، فريبرز عزيزى ، بهروز همتى ، هوشنگ ظريف و محمدرضا فياض.

پیشینه حرفه ای:

 • -مدرس هنرستان موسيقى دختران از سال ١٣٩٢ تا كنون
 • -اجراى كنسرت ها و جشنواره هاى متعدد درداخل و خارج از ايران
 • -گروه مهر سرپرستى پريچهر خواجه (٢٠١٠اروپا)
 • -همكارى با پوريا شيوافرد٨٧-٨٨ و كنسرت روايت
 • -همكارى با گالرى محسن پروژه تجربى سروصدا و انتشار البوم٨٨
 • -همكارى با گروه پاليز ٨٨-٨٩
 • -اجرا و ضبط موسيقى تئاتر فردين خلعتبرى؛ محمدرحمانيان١٣٩٠
 • -جشنواره موسيقى نروژ ؛ مهسا وحدت ٢٠١٥
 • -جشنواره موسيقى ارمنستان ٢٠١٦
 • -گروه پارس ، روز جهانى كودك ٩٠-٩١-٩٢
 • -گروه پارس جشنواره فجر (٩٣-٩٤-٩٥-٩٦)
 • -سرپرست اركستر هنرستان موسيقى دختران جشنواره فجر١٣٩٧-١٣٩٦
 • -سرپرست گروه خالقى از سال ٩١ تا كنون
 • -همكارى با آموزشگاه موسيقى پارس ٩٠ تا كنون
 • -اهنگساز و نوازنده البوم موسيقى دهِ تير
 • -كسب جايزه باربد بهترين اهنگسازي سال١٣٩٦ براى البوم ده تير
 • -همكارى در آلبوم هاى عياران (محمدرضا فياض، احمدپژمان)
 • -دونوازى هاى فرامرز پايور گفت و گو (مينا افتاده)
 • -سالنامه (محمدرضا فياض)
 • -آواز در سايه (مهسا وحدت)
 • -تاخت (ياشار اطاعتى)
 • -مدرس ارف آموزشگاه پارس از سال 1393 تا کنون