...
فربد هوشنگی

تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۸/۲
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی ساز جهانی
تخصص : ابوا
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


- ارف و ارف پيشرفته : آموزشگاه موسیقی پارس
- ابوا : حسام صدفي نژاد، ياسمن كيمياوي
- سلفژ و هارموني : سياوش روشن
- پيانو : امير حسين رمضاني
- مستر كلاس سازهای بادي : رضا ناژفر

پیشینه حرفه ای:


- عضويت در اركستر پارس از سال 93
- عضويت در اركستر بادي پارس به رهبري حسين شريفي از سال 97
- اجرا با اركستر جوانان پارس به رهبرى حامد كرماني سال 93

- اجرا و همکاری با ارکسترهای :


. رسانه هنر به رهبرى پدرام طاهريان (93-95)
. اركستر مجلسي شرق و اركستر ريكوردر به رهبري مهرداد تيموري سال 94
. جشنواره ي موسيقي فجر 96 با اركستر پارس به رهبري ناصر نظر
. اركستر رتوريك به رهبري رضا مريوند سال 96
. اركستر بادي پارس به رهبري نيما گوران سال 97
. اركستر دانشگاه فرهنگ و هنر به رهبري فرشيد حفظي فرد سال 97
. اركستر موسيقي نو در جشنواره كلاسيك تا معاصر به رهبري سعيد عليجاني سال 97
- ضبط قطعات مختلف با گروه هاي موسیقی