المیرا خشنودنیا ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
المیرا خشنودنیا

تاریخ تولد: 1369/10/12
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی اقتصاد نظری
تخصص : ویلن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


فراگیری ساز ویولن نزد اساتید ، از جمله بهرنگ آزاده وعلومی و خانم یوسفی
تئوری و سلفژ کاوه صدیقی1397
دوره مربیگری ارف ناصر نظر 1397
اخذ گواهی از دانشگاه تهران برای دوره ی پرورش هوش های چند گانه 1398
اخذ مدرک تربیت مربی مهد کودک و پیش دبستان از سازمان جهاد دانشگاهی 1398
شرکت در کارگاه ارف سال 1398

پیشینه حرفه ای:


آموزش موسیقی در خانه مادر و کودک ایرانی به کودکان (3 تا 6 سال) 1396
مربی ارف در مراکز موسیقی و پیش دبستانی 1398
مربی ارف در خانه فرهنگ لیان قیطریه 1398
همکاری با آموزشگاه پارس و پارس پلاس از سال 1397