...
الهام جانشین گنجی

تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۴/۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
تخصص : -
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


مهارت های زندگی کودک و نوجوان: دکتر زهره عباسی (۱۳۹۸)
درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان(CBT): دکتر زهره عباسی (1397)
مادر و کودک با روش مونته سوری: فرانک سبحانی (1396)
بازی درمانی: خانم دکتر سیما قدرتی (1394)
اختلالات یادگیری: دکتر مهناز استکی (1394)
واقعیت درمانی: دکتر نصیری (1394)
درمان کودکان بیش فعال با روش یکپارچگی حسی: دکتر باغداساریانس (1393)
بازی درمانی (بازی، موسیقی و حرکت): دکتر فرحناز نورمحمدی (1389)

پیشینه حرفه ای:


- مربی مرکز توانبخشی بهار (1389)
- مربی و بازی درمانگر مرکز توانبخشی نویدعصر (1389-1392)
- درمانگر کودک (بازی درمانگر) مرکز روانشناختی دانش (1395 تا کنون)
- درمانگر کودک (بازی درمانگر) دپارتمان کودک و خانواده (1396 تا کنون)
- درمانگر کودک (بازی درمانگر) مرکز مشاوره و روانشناسی دکتر دارینی (1397 تا کنون)
- برگزاری کارگاه با عناوین «فرزندپروری» و «به سازی رابطه والد و کودک از طریق بازی» در بخش آموزش مجتمع ائمه اطهار (بهار و تابستان 1396)
- تجربه دستیاری در برگزاری کارگاه‌های دکتر نورمحمدی با عناوین «بازی و موسیقی و حرکت» (بهار 1395) و تمرکز در کودکان بیش فعال (پاییز 1396)
- تجربه بازی درمانی و خنده جهت درمان کودکان با اختلالات اضطرابی و افسردگی در پایان نامه
- همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (1397)