...
عطیه پدیدار

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۰/۷
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس
تخصص : ویولن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • فراگیری تار : سال 1378-80 موسسه پارس آقای اتابک الیاسی
  • فراگیری گیتار : سال 1381 (خصوصی آقای رضازاده)
  • فراگیری ویلن : از سال 1382 تا 1389 جهاد دانشگاهی هنر و خصوصی آقای آقا پور
  • فراگیری ویلن : از سال 1389 موسسه چکادهنر آقای ایمان فخر
  • گذراندن دورههای تئوری ، هارمونی، تلفیق شعر و موسیقی و سلفژ خصوصی آقای امیر آهنگ نقیبی (سال 1386 تا 1387)
  • دوره مربیگری ارف موسسه پارس 1386
  • مستر کلاس ارف شولورگ سال 1387 ، موسسه پارس andrea ostertaj , andrea sanjorjio

پیشینه حرفه ای:

  • عضویت در گروه کر همسرایان ملی از ساعت 1387

...