...
ارشیا آغنده

تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۱۱/۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران
تخصص : قانون
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  آموزش دوره ارف زیر نظر مهدی عبدالوهاب -افشین حامدی خو-ناصر نظر
  قانون را نزد حنانه سعیدی و امیرحسین مختاری آموخت و ردیف موسیقی ایرانی را از رضا ابراهیمی فرا گرفت.
  شرکت در مستر کلاس ها و ورک شاپ های قانون نزد عمر زیاد حکیم 1395 و گوکسل باکتاکیر (96-1395)

پیشینه حرفه ای:


  نوازندگی در ارکسترهای مختلف به سرپرستی محمد رضا فیاض 1392، نایان صحیحی1393-گلنوش صالحی 95- 1394 و طینوش بهرامی 1396
  ارکستر مضرابی پایور به سرپرستی کاوه صدیقی -
  نوازندگی در ارکستر شوریده و آلبوم خورشید به سرپرستی کوهزاد(شورش) رعنایی
  برگزیده بخش نوازندگی قانون در یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان و دریافت مقام سوم در دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
  عضو گروه موسیقی سپنتا ، رتبه سوم اولین جشنواره موسیقی آرت
  همکاری با آموزشگاه پارس به عنوان سرپرست کارگاه همنوازی قانون از سال 1395