...
ارمغان واعظ مهدوی

تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۳/۲۷
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تخصص : پیانو و فلوت کلیددار
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

 • مربیگری ارف : ناصر نظر
 • پیانو : فرزاد حسینی ، پیمان صدری ، امیر طرف ، حمیدرضا رضایی 1384-1367
 • تئوری و سلفژ : حمیدرضا شمیرانی ، مهرآذین کاراندیش ، مهدی شمس نیکنام 1388-1383
 • فلوت ریکوردر: عسل حناچی 1385 تاکنون
 • خلاقیت تصویری : نازنین آیگانی 1385
 • تنبک : بهزاد میرزایی 1385-1386
 • آوازکلاسیک : هاسمیک کارا پتیان ، آرمینه درمگردی چیان 1388-1386
 • هارمونی : علیرضا مشایخی 1388-1387
 • تئاترعروسکی : مریم اقبالی ، علی پاکدست ، نمایش خلاق ، محمد عاقبتی
 • رهبری : بهرنگ شگرف کار سال 1389-1388

مستر کلاس :

 • ارف : آندریا استرتگ ، آندریا سن جورجیو 1387
 • ارف : پروفسور بایدینگر 1385
 • ارف: درانستیتو ارف سالزبورگ ، اتریش 1388

پیشینه حرفه ای:

 • مدرس آموزشگاه موسیقی پارس 1383

...