آناهیتا منتظری ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
آناهیتا منتظری

تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۸/۲۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق دیپلم نوازندگی ساز جهانی
تخصص : کلارینت
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:

  • مربیگری ارف : ناصر نظر
  • ارف پیشرفته : ناصر نظر 1370
  • گیتار : کیوان میرهادی 1370
  • کلارینت : حسین پورمعین ، اکبر محمدی 1376
  • پیانو : حمیدرضا رضایی 1382

پیشینه حرفه ای:

  • کنسرت ارف آموزشگاه موسیقی پارس 1374-1370
  • اجرا در کنسرت روز جهانی کودک آموزشگاه موسیقی پارس 1382
  • کنسرت گروه کر آموزشگاه موسیقی پارس به رهبری تیکران سوکیاسیان 1384-1383
  • مربی ارف آموزشگاه موسیقی پارس 1382

آناهیتا منتظری ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس