امیر مشعری ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
امیر مشعری

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۲/۱۵
محل تولد: همدان
تحصیلات: کارشناس موسیقی
تخصص : ویلن
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


سال 1354 همدان : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- موسیقی کودک
آموزش ویلن در همدان : آقایان ناصر مهرورز- علی کریمیان
آموزش ویلن در تهران : آقایان ارسلان کامکار- بهروز وحیدی آذر- ابراهیم لطفی
تئوری موسیقی در تهران : کورش پور شاه نظری
سلفژ و تاریخ موسیقی : آقای محسن الهامیان
هارمونی : مرتضی حنانه - دکتر محمد سعید شریفیان
مبانی و اصول اجرای موسیقی : شریف لطفی
کمانچه : سعید کامجو - علی اکبر شکارچی- اردشیر کامکار

پیشینه حرفه ای:


خواننده تنور در گروه کر ارکستر سمفونیک تهران - تالار وحدت
نوازنده ویلن در ارکستر مجلسی جوانان تهران به رهبری بهروز وحیدی آذر
کنسرت موسیقی ایرانی در سوئد و دانمارک ( به عنوان نوازنده کمانچه )
مدرس آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1370 تا کنون

امیر مشعری ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس