علیرضا تفقدی ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
علیرضا تفقدی

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۱/۲۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس الکترونیک
تخصص : گیتار کلاسیک
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


گیتار کلاسیک : فرهاد تفقدی ، باقر موذن ، کنسرواتور شاتله پاریس (لاویال)
سلفژ هارمونی و فرم : مهران روحانی

مسترکلاس :

گیتار : ویتوژینسکی (استاد گیتار کلاسیک در دانشگاه اتریش ) مرکز فرهنگی اتریش تهران

پیشینه نوازندگی :


کنسرت آموزشگاه آزاد هنری موذن رسیتال گیتار 1364-1361
سولو دونوازی و کوارتت 1366 ( به همراهی بهداد مقدسی، سیامک ولایی ، کاظم موذن و احسان سامعی (فلوت) )
اجرا رسیتال گیتار 1368
سولو دو نوازی گیتار و پیانو به همراهی فریدون ناصحی (پیانو ) سالن خصوصی 1369
دونوازی گیتار و کوارتت به همراهی بهداد مقدسی ، سیامک ولایی ، کاظم موذن و افسانه افشار (فلوت) 1370
مرکز فرهنگی آلمان دونوازی و کوارتت به همراهی بهداد مقدسی ، سیامک ولایی ، کاظم موذن و افسانه افشار (فلوت) 1370
مرکز فرهنگی اتریش دونوازی و کوارتت به همراهی بهداد مقدسی ، سیامک ولایی ، کاظم موذن و افسانه افشار (فلوت) 1370
سولو و دونوازی گیتار به همراهی مهرداد پاکباز 1375
سولو و دونوازی به همراهی مهرداد پاکباز مرکزموسیقی ارغنون 1375
سولو و دونوازی به همراهی مهرداد پاکباز مرکز فرهنگی آلمان 1375
سولو و دونوازی به همراه مهرداد پاکباز مدرسه ی فرانسویها 1375
مروری برآثار اسپانیایی و آمریکای لاتین دانشگاه آزاد 1378
سالن رودکی ، رسیتال گیتار

آثار :


انتشار دونوار صورتی 1371-1379
انتشار " لذت نواختن گیتار" 1387
تالیف جزوات آموزشی

پیشینه حرفه ای:


کسب دیپلم نوازندگی گیتار از ترینیتی کالج لندن 1375
مدرس آموزشگاه موسیقی پارس از سال 1372

علیرضا تفقدی ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس


آموزشگاه موسیقی پارس