علیرضا متوسلی ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
علیرضا متوسلی

تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۱۱/۲۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران
تخصص : فاگوت
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


پیانو : مجید کاربخش زاده، 1385
فاگوت : علیرضا شیبانی، تقی ضرابی، 1381
هارمونی و کنترپوان : مسعود ابراهیمی، تقی ضرابی، 1387

پیشینه حرفه ای:


عضو ارکسترملی، سمفونیک و ارکسترهای متعدد از 1381 تا کنون
نفر برگزیده جشنواره هنرستان عالی هنرهای زیبا، 1386
نفر برگزیده جشنواره جوان، 1389
آلبوم آخرین صدای شاملو، امیر صادقی 1388
آلبوم شور برای ارکستر یوسفی، 1391
همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس از 1391