علی اصغر شمس آبادی ، هنرآموز آموزشگاه موسیقی پارس
علی اصغر شمس آبادی

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۵/۱۵
محل تولد: سبزوار
تحصیلات: کارشناسی ارشد موسیقی دانشگاه هنر
تخصص : کلارینت
پست الکترونیک : ...

فعالیت موسیقیایی:


  پیانو: مهیار افشار (۱۳۸۲ - ۱۳۸۷)
  کلارینت : رحمت افشار (۱۳۸۰ - ۱۳۹۰)
  سلفژ : حمیدرضا دیرباز ، شریف لطفی (۱۳۸۲ - ۱۳۸۷)
  هارمونی : مسعود ابراهیمی ، محمد رضا تفضلی (۱۳۸۲ - ۱۳۸۷)
  آواز کلاسیک : شهلا میلانی ، کیوان میرهادی (۱۳۸۲ - ۱۳۸۷)
  مستر کلاس کلارینت : استاد احتمام

پیشینه حرفه ای:


  نوازنده ارکستر بادی تهران (مقام اول سولیست جشنواره فجر ۱۳۸۷) (۱۳۸۶-۱۳۹۰)
  نوازنده ارکستر دانشگاه هنر (مقام سوم سولیست جشنواره فجر۱۳۸۷) (۱۳۸۷-۱۳۹۰)
  نوازنده ارکستر بادی آرس نوا (۱۳۹۰-۱۳۹۵)
  نوازنده ارکستر سمفونیک (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
  نوازنده ارکستر مجلسی به رهبری بردیا کیارس (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
  نوازنده ارکستر ملی به رهبری بردیا کیارس (۱۳۸۸-۱۳۹۱)
  نوازنده ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان (۱۳۹۵)
  همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس (۱۳۹۳)


آموزشگاه موسیقی پارس