کلاس های ساز ، آواز و سلفژ ترم تابستان 1400

کلاس های سازهای تخصصی ایرانی و جهانی و آواز آموزشگاه موسیقی پارس با هدف آموزش مدون و به روز و نیز ارتقاء سطح آموزش موسیقی در پنج LEVEL برگزار می گردد.
سطح پنج کلاس های ساز معادل دوره متوسطه و دیپلم هنرستان موسیقی می باشد.
هنرجویان ضمن اجرای کنسرت و شرکت در کلاس های تئوری و سلفژ، مدرک و نشان دوره آموزشی سطح اول تا پنجم را دریافت می نمایند.
کلاس های ساز هفته یک جلسه به مدت ۳۰ دقیقه بصورت خصوصی برگزار می گردد و ثبت نام بصورت ترمی و تعداد جلسات هر ترم ۱۱ جلسه می باشد.

نحوه برگزاری کلاس های ساز
کلاس های آنلاین (از طریق واتس اپ)
کلاس های حضوری
کلاس های ترکیبی